Get Adobe Flash player

Program Bezpieczne Miasto

bezp_miasto_logoRealizowany obecnie w Ostrowie Wielkopolskim program prewencyjny BEZPIECZNE MIASTO to program partnerskiej współpracy między Strażą Miejską, Policją a mieszkańcami miasta. Podstawą prawną jego realizacji jest Uchwała Nr XXXVI/462/98 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski do programu „Bezpieczne Miasto” zaproponowanego przez Komendę Główną Policji w Warszawie. Program ma na celu informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach oraz wskazanie sposobów ich unikania. W ramach programu Bezpieczne Miasto realizowana jest następująca tematyka:

Bezpieczny przedszkolak

-spotkania z dziećmi w przedszkolach na temat bezpieczeństwa (bezpieczny w domu, bezpieczny na dworze, grzeczny obywatel, charakter pracy Straży Miejskiej – budowanie zaufania do służb mundurowych)

Bezpieczna szkoła

– prowadzenie w szkołach zajęć edukacyjnych dla dzieci, uczenie umiejętności dostrzegania zagrożeń i ich unikania ( bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zagrożenie ze strony osób nieznajomych, umiejętności interpersonalne, charakter pracy Straży Miejskiej, bezpieczna zabawa, zachowanie wobec agresywnego psa, odpowiedzialność prawna nieletnich, zjawisko agresji, unikanie alkoholu, narkotyków, tytoniu, hierarchia wartości, itp.,)
– wzmożone działania prewencyjne w czasie ferii zimowych, w Dniu Wagarowicza, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, wakacji letnich
– ujawnianie przypadków demoralizacji nieletnich np. wagarowanie, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zakłócanie porządku i spokoju publicznego itp.,
– współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi.

Społeczność lokalna

– udział w festynach osiedlowych, osiedlowo – parafialnych, szkolnych i innych
– akcja znakowania rowerów
– spotkania dzielnicowych Straży Miejskiej w Radach Osiedli i ścisła współpraca na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osiedla

Realizacja programu „Uwaga – kieszonkowcy” – działania prewencyjne w temacie zwalczania i przeciwdziałania zjawisku kradzieży kieszonkowych

STOP 18 – Ogólnopolski Program Odpowiedzialnej Sprzedaży – ukierunkowany na ograniczenie dostępności dzieci i młodzieży do wyrobów tytoniowych

Masz psa. A czy masz kulturę? Działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do właścicieli psów pod kątem sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.
Masz psa – pamiętaj o obowiązkach informowanie właścicieli zwierząt o wynikających z przepisów prawa obowiązkach związanych z posiadaniem psa.