Get Adobe Flash player

GDZIE MOŻNA OZNAKOWAĆ ROWER?

Straż Miejska oraz Policja prowadzi akcję znakowania rowerów podczas festynów osiedlowych, osiedlowo parafialnych, szkolnych i innych.

NA CZYM POLEGA ZNAKOWANIE?

Przy pomocy specjalnego znakownika na ramę roweru nanoszony jest numer pesel jego właściciela.

PO CO ZNAKOWAĆ ROWER?

Łatwo jest ustalić właściciela roweru. Umieszczony na ramie numer pesel pozwala na ustalenie, czy osoba poruszająca się rowerem jest w jego legalnym posiadaniu (tzn. jest jego właścicielem lub rower jest pożyczony), czy też jest to rower pochodzący z kradzieży. Również w przypadku odkrycia przez Policję miejsca magazynowania kradzionych rowerów, ustalić można do kogo one należą. Jeśli zatem rower jest oznakowany zwiększa to szansę na odzyskanie go jeżeli zostanie skradziony.

CO JEST POTRZEBNE ABY OZNAKOWAĆ ROWER?

Aby oznakować rower potrzebny jest rower ;)) oraz numer pesel właściciela. Jeżeli rower należy do dziecka może być to jego pesel, bądź rodzica.

ILE KOSZTUJE OZNAKOWANIE?

Oznakowanie jest BEZPŁATNE.

Istnieje również możliwość oznakowania roweru w Komendzie Straży Miejskiej. Aby to zrobić należy wcześniej skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej w celu ustalenia dogodnego terminu.

znakowanie