Get Adobe Flash player

KAŻDY MIESZKANIEC MIASTA MOŻE ZGŁOSIĆ ZAGROŻENIA LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAUWAŻONE W MIEJSCU SWEGO ZAMIESZKANIA

W Straży Miejskiej, podobnie jak w Policji, również znajdują się funkcjonariusze dzielnicowi. Rejony ich działań przyporządkowane są terenom poszczególnych osiedli (np. Zębców, Os. Jana Pawła II, Wenecja itd.), dlatego też do ich głównych zadań należy współpraca z Radami Osiedlowymi w kwestiach dotyczących porządku i bezpieczeństwa na terenie osiedla.
Sprawę można zgłosić pisemnie, telefonicznie lub osobiście (patrz informacja: Zgłoszenie interwencji) dyżurnemu Straży Miejskiej, który po dokonaniu wpisu do dziennika interwencji, przekaże następnie sprawę funkcjonariuszowi dzielnicowemu zgodnie z przypisanym mu rejonem. Sposób załatwienia również zostaje odnotowany w w/w dzienniku, dlatego po podaniu daty i godziny zgłoszenia można uzyskać informację jak sprawa została zakończona.

KONTAKT:

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
uL. Kościuszki 12a
tel: 62 738-89-40 – zgłaszanie interwencji
lub 986
tel: 62 738-89-50 – dzielnicowi

OSIEDLE NR 1 – ŚRÓDMIEŚCIE
DZIELNICOWY: INSP. LESZEK KĄTNY

OSIEDLE NR 2 – WENECJA
DZIELNICOWY: ST. INSP. WOJCIECH CHLEBOWSKI

OSIEDLE NR 3 – KRĘPA
DZIELNICOWY: ST. INSP. ROMAN SZUKALSKI

OSIEDLE NR 4 – IM. JANA PAWŁA II
DZIELNICOWY: ST. INSP. MAREK PACYNA

OSIEDLE NR 5 – PRUŚLIN
DZIELNICOWY: ST. INSP. JAROSŁAW SMARDZ

OSIEDLE NR 6 – KAMIENICE STARE
DZIELNICOWY: ST. INSP. RAFAŁ ZIELIŃSKI

OSIEDLE NR 7 – ZACISZE – ZĘBCÓW
DZIELNICOWY: ST. INSP. RAFAŁ ZIELIŃSKI

OSIEDLE NR 8 – ODOLANOWSKIE
DZIELNICOWY: SPEC. ROBERT DOMBEK

OSIEDLE NR 9 – NOWE PARCELE
DZIELNICOWY: SPEC. ROBERT KAROLCZAK

OSIEDLE NR 10 – PARCELE ZACHARZEWSKIE
DZIELNICOWY:ST. INSP. JACEK MALKOWSKI

OSIEDLE 11 – IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
DZIELNICOWY: ST. INSP. ROMAN SZUKALSKI

mapa_dzielnice