Get Adobe Flash player

Dronem w smog

Sezon grzewczy w pełni, co oznacza, że przy kiepskiej pogodzie, miasto spowite jest kłębami dymu, który uprzykrza życie mieszkańcom. Strażnicy miejscy codziennie podejmują kilka interwencji, związanych z bardzo silnym zadymieniem, czy uciążliwościami zapachowymi, co w ocenie zgłaszających jest jednoznaczne z tym, że spalane są odpady.

dron w czasie kontoli

dron w czasie kontoli

lądowanie drona

lądowanie drona


Pomimo prowadzonych kampanii informacyjnych, kolportowanych materiałów dotyczących niskiej emisji, są osoby, które każdy wydobywający się dym z komina, utożsamiają ze spalaniem plastiku, czy innych niedozwolonych materiałów.
dron w akcji

dron w akcji


dron w trakcie analizy dymu

dron w trakcie analizy dymu


Dlatego też, straż miejska, po raz kolejny skorzystała z usług specjalistów z firmy Flytronic, którzy przy pomocy specjalistycznego sprzętu- dronów, analizują wydobywający się dym i prowadzą swoisty „monitoring powietrza”.
sprzęt do monitorowania powietrza

sprzęt do monitorowania powietrza


przygotowanie sprzętu do akcji

przygotowanie sprzętu do akcji


W dniu dzisiejszym, wspólne działania funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników firmy Flytronic, były prowadzone w rejonie osiedli – Zębców, Wenecja, Osiedle Odalanowskie, gdzie dokonano analizy dymu z kilkudziesięciu kominów.
przygotowanie sprzętu

przygotowanie sprzętu

Czujniki zamontowane w dronach, dokonały szczegółowych pomiarów, by wskazać czy wydobywający się dym, ujawni znaczące przekroczenia etanolu, amoniaku, chlorku wodoru, formaldehydu, PM 10, PM 2,5.
specjalistyczny sprzęt w akcji monitorowania powietrza

specjalistyczny sprzęt w akcji monitorowania powietrza


Wyniki, nie były zaskoczeniem dla doświadczonych strażników miejskich, którzy od lat prowadzą kontrole kotłów c.o., pod kątem spalania odpadów. Analiza wykazała, że pomimo silnego zadymienia, charakterystycznego podczas rozpalania, niekiedy dużych uciążliwości zapachowych, detektory nie wykazały przekroczenia norm PM 10, PM 2,5.
analiza dymu

analiza dymu


analiza dymu

analiza dymu