Get Adobe Flash player

BĄDŹ ŚWIADOMY I ODPOWIEDZALNY

Stan złej jakości powietrza na terenie naszego, kraju jest w ostatnich latach faktem powszechnie znanym, nagłaśnianym przez różne instytucje medialne i odczuwalnym praktycznie przez każdego mieszkańca. Poziom jego niskiej jakości, jest szczególnie dostrzegalny w tzw. sezonie grzewczym, w trakcie którego intensywnie użytkowane są domowe kotłownie i inne urządzenia grzewcze, zapewniające ciepło w naszych domach.
W ogólnej dyskusji w temacie jakości powietrza, przewijają się zasadniczo zawsze dwa pojęcia, takie jak: smog i niska emisja. O ile z pojęciem smogu i z jego identyfikacją wiele osób nie ma problemu, to w przypadku niskiej emisji, jest już trochę gorzej. Niska emisja, to tak naprawdę emisja zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów
i gazów powstających w wyniku nieefektywnego spalania materiałów opałowych, wydobywających się z emitorów o wysokości nieprzekraczającej 40 m. Stanowi ona szczególne zagrożenie życia i zdrowia dla ludzi, między innymi ze względu na podwyższone stężenia w powietrzu pyłów PM10, PM 2,5 oraz innych toksycznych substancji z grupy metali ciężkich, dioksyn i furanów.

kocioł grzewczy

kocioł grzewczy


Z roku na rok, rośnie jednak świadomość społeczna w kwestii zagrożenia, jakie powoduje niska emisja, w tym również spalanie odpadów. Wiele osób, w różny sposób angażuje się w walkę o czyste powietrze, np. korzystając z transportu publicznego, ograniczając zużycie energii elektrycznej lub wymianę pieców grzewczych, na ekologiczne źródła ciepła. Nie brakuje jednak ludzi, dla których zdrowie, życie oraz bezpieczeństwo własne
i sąsiadów, nie stanowi wystarczającej wartości.
Jaki będzie obecny sezon grzewczy, tego jeszcze nie wiemy, jednak wszystko wskazuje na to, że niska emisja nie opuści nas tak szybko i łatwo, bez naszej zdecydowanej postawy w walce o ochronę klimatu.
W obecnym sezonie zimowym, podobnie jak w uprzednim, strażnicy miejscy kontynuują działania kontrolne, związane z zakazem termicznego przekształcania odpadów w kotłach centralnego ogrzewania, piecach domowych i innych urządzeniach grzewczych służących do ogrzewania lokali mieszkalnych. W przypadkach ujawnienia tego typu wykroczeń, wobec osób naruszających obowiązujące przepisy, wyciągane będą konsekwencje karne, w postaci mandatu do kwoty 500 zł. lub kierowane wnioski
o ukaranie do Sądu.
pomiary z dronem

pomiary z dronem


Ponadto, w najbliższym czasie do walki o czyste powietrze, ponownie wykorzystany zostanie specjalistyczny Dron, za pomocą którego operator może w kilka minut wskazać strażnikom na dużym obszarze te nieruchomości, które wymagać będą przeprowadzenia szczegółowej kontroli, jak również pozwoli wyeliminować te posesje, których emitery nie wykazują spalania odpadów w trakcie pomiarów, pomimo wydobywającego się z nich dymu.

Uwaga – pamiętajmy, że zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. użytkowanie starych kotłów bezklasowych tzw. ”kopciuchów” niespełniających minimalnych poziomów sprawności energetycznej i określonych norm emisji zanieczyszczeń będzie możliwe tylko do
1 stycznia 2024 roku.

SZANOWNY MIESZKAŃCU, NIE ZWLEKAJ – WYMIEŃ ŹRÓDŁO OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA KORZYSTAJĄC Z DOTACJI UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI.