Get Adobe Flash player

STRAŻNICY MIGAJĄ

Od kliku lat w Polsce obowiązuje ustawa o języku migowym, która nakłada na podmioty publiczne obowiązek wprowadzenia udogodnień i narzędzi umożliwiających informowanie, kontakt oraz udzielanie usług osobom z wadami słuchu. Zdarza się, że obywatele niedosłyszący i posługujący się językiem migowym nadal mają problemy z komunikowaniem się i załatwieniem najprostszych spraw w instytucjach tzw. „pierwszego kontaktu”. Dla części osób głuchych język pisany jest językiem obcym – bardzo trudnym do opanowania – a jedynym w pełni zrozumiałym, podstawowym językiem jest język migowy. Obecnie każdy urząd powinien potrafić porozumieć się z osobami głuchymi w ich podstawowym języku, czyli języku migowym.
Ostrowski magistrat już dawno wprowadził udogodnienia umożliwiające nawiązanie kontaktu z osobami posługującymi się językiem migowym poprzez uruchomienie dedykowanego do tego celu stanowiska znajdującego się w Biurze Obsługi Interesanta na parterze urzędu miejskiego, którego urzędnicy zostali wcześniej przeszkoleni
w komunikacji z osobami głuchoniemymi.

język migowy

język migowy


Podobnie w Komendzie Straży Miejskiej jest osoba posiadająca takie umiejętności komunikowania się, która już wielokrotnie uczestniczyła w czynnościach tłumacza podczas zgłaszania w siedzibie Straży interwencji lub udzielania informacji w języku migowym. W ostatnim okresie insp. Leszek Kątny udzielał również pomocy w jednej
z instytucji do której zgłosiły się osoby posługujące się językiem migowym chcące uzyskać informacje dotyczące wprowadzonych w ostatnim okresie zmian przepisów
w odniesieniu do kontroli pojazdów i zachowania się kontrolowanego kierowcy podczas wykonywania takich czynności. Posiadane przez funkcjonariusza umiejętności komunikowania się z osobami głuchoniemymi również i w tym przypadku przyczyniły
się do wyjaśnienia sprawy i udzielenia zgłaszającym informacji w nurtującej ich sprawie.