Get Adobe Flash player

Kontrole skupów złomu

W dniu 07 listopada, w ramach europejskiej akcji o kryptonimie – „Administrative Approach”, strażnicy miejscy prowadzili wspólne działania ze służbami mundurowymi,
na terenie wytypowanych wcześniej skupów złomu.
Wzmożone kontrole zespołów, w skład których weszli -funkcjonariusz policji, strażnik miejski i strażnik ochrony kolei, miały na celu zwalczanie procederu kradzieży i handlu złomem.

kontrola skupu złomu

kontrola skupu złomu


Obserwację pod kątem dowożonego na teren skupu złomu towaru, przeprowadzono
w 4 wytypowanych wcześniej placówkach na terenie miasta.
W trakcie działań służb, wylegitymowano cztery osoby dostarczające złom.
W kontrolowanych placówkach, nie zostały ujawnione nieprawidłowości.