Get Adobe Flash player

Straż Miejska sprawdza, czym palimy w piecach.

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, powrócił problem spalania odpadów
w przydomowych piecach. Straż Miejska, w ramach akcji pn. „Chcemy oddychać
w Ostrowie”, w porozumieniu z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, prowadzi kontrole w tym zakresie. Kontrole odbywają się w trakcie codziennych patroli dzielnic, jak również na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

kontrole spalania

kontrole spalania


Zgodnie z art.379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, funkcjonariusze straży miejskiej, otrzymali od prezydent miasta, upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych.
Jakie są konsekwencje spalania odpadów?
Osoby spalające odpady, mogą zostać ukarane przez strażnika mandatem
w wysokości do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, sporządzany jest wniosek
o ukaranie do sądu, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który mówi, że:
„Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.” (grzywna w kwocie do 5000 zł)
Sankcje karne za udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli
Warto pamiętać, że zgodnie z art. 225§1 kodeksu karnego :
„Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.”
Warto podkreślić, że podejrzany kolor i zapach dymu, nie zawsze jest wynikiem spalania śmieci. Jak pokazują dotychczasowe kontrole, niekiedy nadmierne zadymienie, czy przykra woń, oznaczają, że w danym piecu używa się opału niskiej jakości, czy też mokrego drewna. Ponadto, warunki atmosferyczne również mają wpływ na zadymienie.
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza