Get Adobe Flash player

Pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym

Jak co roku, w ramach pomocy osobom bezdomnym, w tym najtrudniejszym dla nich okresie, zostały przygotowane informacje o miejscach, formach pomocy, z jakich mogą skorzystać. Aktualnie, na terenie województwa wielkopolskiego, wsparcia osobom bezdomnym udzielają 44 placówki, które dysponują 240 wolnymi miejscami.
W naszym mieście, osoby potrzebujące mogą skorzystać z pomocy, takich instytucji, jak:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Limanowskiego 17
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – ul. Olszynowa 53A
Schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi – ul. Grunwaldzka 72

kontrola pustostanów

kontrola pustostanów


Straż Miejska, w porozumieniu z instytucjami pomocowymi z terenu miasta, prowadzi skoordynowane działania na rzecz osób potrzebujących. Funkcjonariusze, podczas codziennych patroli dzielnic, kontrolują miejsca, gdzie schronienia szukają osoby bezdomne. Strażnicy sprawdzają pustostany, kontrolują ogródki działkowe, altanki. W przypadku ujawnienia osób bezdomnych, starają się nakłonić je, do skorzystania z różnych form wsparcia, np., ciepłej odzieży, posiłku, gorącej kąpieli, czy też miejsc noclegowych.
funkcjonariusz przekonuje bezdomnego by udał się do schroniska

funkcjonariusz przekonuje bezdomnego by udał się do schroniska


Z niepokojem obserwujemy, że wciąż pozostaje pewna grupa osób, które nie chcą udać się do schroniska, noclegowni. Wolą ryzykować zdrowiem, aby móc „żyć tak jak chcą”.
Apelujemy zatem do mieszkańców o to, by w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, zwrócili szczególną uwagę, czy w ich otoczeniu nie przebywają osoby bezdomne, potrzebujące. Jeden telefon do Straży Miejskiej, Policji lub MOPS -może uratować to, co dla nas wszystkich najcenniejsze – życie.
kontrola pustostanów

kontrola pustostanów