Get Adobe Flash player

Granat moździerzowy

28 kwietnia br. znaleziono granat moździerzowy z zapalnikiem na ul. Składowej, który leżał przy stawie. Zabezpieczenie tego miejsca przed dostępem osób postronnych było prowadzone we współpracy z ostrowską Policją do czasu przyjazdu patrolu rozminowywania Jednostki Wojskowej z Głogowa. Patrol saperski zabezpieczył i wywiózł granat na poligon w celu jego zdetonowania.

P1000437 P1000439

 Wiedza w pigułce:

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe.

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

Warto wiedzieć, że … niewybuch to każdy przedmiot zawierający materiał wybuchowy w stanie wolnym, który powinien zdetonować. Jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu, nie doszło do wybuchu. Pojęcie niewybuchu odnosi się do środków zawierających materiał wybuchowy o charakterze kruszącym lub analogicznych, w których wybuch ma charakter detonacji. Oprócz środków bojowych (niszczących lub hukowych), mogą to być też cywilne, niszczące materiały wybuchowe (stosowane np. w kopalniach), oraz szereg innych środków pirotechnicznych, jak środki uruchamiające mechanizmy lub stosowane w celach widowiskowych. Za niewybuchy uznaje się czasami także przedmioty, które mogą detonować mimo że pierwotnie nie były do tego przeznaczone. Niewybuchem jest np. poduszka powietrzna z rozbitego samochodu, która nie zadziałała i dlatego w każdej chwili może eksplodować.

Niewybuch! Co robić?

  1. Powiadomić o fakcie znalezienia niewybuchu Policję, Straż Miejską,  Wojsko lub administratora terenu, na którym znaleziony został przedmiot.
  2. Nie dotykać, nie przemieszczać ani nie przecinać obudowy podejrzanie wyglądającego przedmiotu – nie ruszać podejrzanego przedmiotu!
  3. Pomimo upływu czasu przedmioty te nadal skutecznie spełniają swoje zadanie.
  4. Oznaczyć dostępnymi środkami zagrożone miejsce.
  5. Przerwać pracę w rejonie zagrożenia do czasu interwencji służb saperskich.
  6. Podporządkować się poleceniom służb porządkowych.
  7. Ewakuować się i powiadomić wszystkich w otoczeniu o podjętej przez kierującego akcją decyzji ewakuacji z rejonu zagrożenia.