Get Adobe Flash player

Niewybuchy na placu po byłej jednostce wojskowej

Już kilka dni trwa zabezpieczenie prowadzone przez Straż Miejską i Policję terenu po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Wojska Polskiego, na którym codziennie odnajdywana jest kolejna partia amunicji zakopanej w ziemi. Tego typu zdarzenia mają najczęściej miejsce podczas prac budowlanych prowadzonych na obszarach byłych poligonów, składnic amunicji i obiektów wojskowych. Tak było również w tym przypadku, gdzie operator koparki natknął się na tego typu przedmioty.

Funkcjonariusze obu służb zabezpieczają miejsce przed dostępem osób postronnych i współpracują z patrolem rozminowywania Jednostki Wojskowej z Głogowa. Obecny na miejscu patrol saperski po wydobyciu pocisków zabezpiecza je, a następnie wywozi na poligon w celu ich zneutralizowania. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim jest w stałym kontakcie z funkcjonariuszami pełniącymi służbę na placu budowy. Na dzień dzisiejszy zostały wywiezione:

 1. 3 miny przeciwpiechotne i przeciw pancerne,
 2. 37 granaty moździerzowe,
 3. 439 granaty ręczne,
 4. 16226 sztuk amunicji zakwalifikowanej jako „inne”.
Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe.

Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

Warto wiedzieć, że … niewybuch to każdy przedmiot zawierający materiał wybuchowy w stanie wolnym, który powinien zdetonować, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu nie doszło do wybuchu. Pojęcie niewybuchu odnosi się do środków zawierających materiał wybuchowy o charakterze kruszącym lub analogicznych, w których wybuch ma charakter detonacji. Oprócz środków bojowych (niszczących lub hukowych), mogą to być też cywilne, niszczące materiały wybuchowe (stosowane np. w kopalniach), oraz szereg innych środków pirotechnicznych, jak środki uruchamiające mechanizmy lub stosowane w celach widowiskowych. Za niewybuchy uznaje się czasami także przedmioty, które mogą detonować mimo że pierwotnie nie były do tego przeznaczone. Niewybuchem jest np. poduszka powietrzna z rozbitego samochodu, która nie zadziałała i dlatego w każdej chwili może eksplodować.

Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

Niewybuch! Co robić?

 1. Powiadomić o fakcie znalezienia niewybuchu Policję, Straż Miejską,  Wojsko lub administratora terenu, na którym znaleziony został przedmiot.
 2. Nie dotykać, nie przemieszczać ani nie przecinać obudowy podejrzanie wyglądającego przedmiotu – nie ruszać podejrzanego przedmiotu!
 3. Pomimo upływu czasu przedmioty te nadal skutecznie spełniają swoje zadanie.
 4. Oznaczyć dostępnymi środkami zagrożone miejsce.
 5. Przerwać pracę w rejonie zagrożenia do czasu interwencji służb saperskich.
 6. Podporządkować się poleceniom służb porządkowych.
 7. Ewakuować się i powiadomić wszystkich w otoczeniu o podjętej przez kierującego akcją decyzji ewakuacji z rejonu zagrożenia.
 8. Ważne!!! Ktoś umieścił te przedmioty podczas wojny aby zabijały ludzi.
  Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

  Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

  Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim

  Niewybuchy w Ostrowie Wielkopolskim