Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Niewybuchy na placu po byłej jednostce wojskowej

Już kilka dni trwa zabezpieczenie prowadzone przez Straż Miejską i Policję terenu po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Wojska Polskiego, na którym codziennie odnajdywana jest kolejna partia amunicji zakopanej w ziemi. Tego typu zdarzenia mają najczęściej miejsce podczas prac budowlanych prowadzonych na obszarach byłych poligonów, składnic amunicji i obiektów wojskowych. Tak było również w tym przypadku, gdzie operator koparki natknął się na tego typu przedmioty. Czytaj dalej

Odwieczne problemy z parkowaniem

Najczęściej zgłaszane interwencje do dyżurnego w ostatnich dniach można zaliczyć te, które dotyczą pojazdów zaparkowanych w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienie. Niestety, niektórzy kierowcy mają dużą fantazję i często zdarza im się  zastawić kosz na śmieci, bramę, inne samochody, zatarasować chodnik, przejście dla pieszych, niestosować się do znaków zakazu zatrzymywania, ruchu w obu kierunkach, parkowaniu na miejscu dla osoby niepełnosprawnej bez uprawnień czy tamowaniu ruchu. Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet

„Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, niesza­nowa­nie ludzkiej god­ności,

tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce,

na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia.”

ks. Jerzy Popiełuszko

 

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet. Czytaj dalej