Get Adobe Flash player

Liczenie bezdomnych 2019

W godzinach nocnych z 13 na 14 lutego br. ostrowscy strażnicy miejscy, policjanci, pracownicy socjalni MOPS-u oraz przedstawiciele Służby Ochrony Kolei przeprowadzili zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kontrolę miejsc na terenie miasta, w których mogą przebywać bezdomni.
W wyniku prowadzonych w terenie obchodów odnaleziono cztery takie osoby. Koordynatorem całości działań, był Wydział Spraw Społecznych ostrowskiego Urzędu Miejskiego.
W przedsięwzięciu udział wzięło pięć zespołów, w skład których wchodzili przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji, których zadaniem było przeprowadzenie kontroli wyznaczonych w trakcie poprzedzającej działania odprawie służbowej, na której omówiono sposób zbierania informacji i szczegółowe wytyczne dotyczące określenia liczby osób bezdomnych.

odprawa przed liczeniem bezdomnych

odprawa przed liczeniem bezdomnych


Kontrolą objęto 9 osiedli w mieście na obszarze których na podstawie posiadanych informacji przebywają bądź mogą przebywać takie osoby. W sumie ujawniono 4 bezdomnych, z którymi przeprowadzono wywiady wypełniając stosowne ankiety w tym zakresie. Wszystkim ujawnionym osobom bezdomnym strażnicy miejscy wydali pakiety żywnościowe zakupione ze środków finansowych miasta oraz zaproponowano pomoc w ich przetransportowaniu do noclegowni, z której jednak nie skorzystali.
Informacje zebrane w wyniku przeprowadzonego badania pozwolą na określenie skali bezdomności w Polsce. W poszczególnych gminach będą wykorzystane do kreowania lokalnej polityki społecznej w zakresie problematyki bezdomności.
podsumowanie akcji liczenia bezdomnych

podsumowanie akcji liczenia bezdomnych