Get Adobe Flash player

„AUTO CHODZIK” – warsztaty z wychowania komunikacyjnego

Straż Miejska Ostrowa Wielkopolskiego, wzbogacona o nowe pomoce dydaktyczne, rozpoczęła zajęcia profilaktyczne z zakresu ruchu drogowego dla dzieci przedszkolnych i początkowych klas szkolnych.
W dniu 19 grudnia, funkcjonariusze prowadzili pierwsze warsztaty z „AUTO –CHODZIKIEM” w Szkole Nr 13 przy ulicy Świetlicowej.
„AUTO –CHODZIK” jest wieloelementowym zestawem edukacyjnym, dostosowanym do poziomu rozwoju ruchowego dzieci w wieku 6-8 lat. Celem takich zajęć, jest nauka podstawowych zasad ruchu drogowego, rozpoznawania „odgłosów ulicy”, rozróżniania pojazdów, właśnie w trakcie zabawy.

warsztaty profilaktyczne

warsztaty profilaktyczne


Edukacja poprzez zabawę, pozwala na wyćwiczenie właściwych zachowań uczestnika ruchu drogowego, reakcji na pojawiające się zagrożenie.
w trakcie warsztatów

w trakcie warsztatów

Dzieci w trakcie zajęć mają sposobność skonfrontowania posiadanej już wiedzy teoretycznej, tj. znajomość znaków drogowych, z praktyką w konkretnej sytuacji „drogowej”.
zajęcia praktyczne z auto chodzikami

zajęcia praktyczne z auto chodzikami


Ta pomoc dydaktyczna, pozwala na symulacje sytuacji z jakimi możemy się spotkać w życiu codziennym. Dlatego, tak istotne jest to, by przygotowywać i wdrażać dzieci do samodzielności w ruchu drogowym. Ćwiczenia w trakcie zabaw edukacyjnych, stanowią do tego optymalną sposobność.
auto chodziki

auto chodziki


nauka przez zabawę

nauka przez zabawę