Get Adobe Flash player

Bezpieczna droga do szkoły

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, strażnicy miejscy w ramach działań prewencyjnych, przeprowadzili w ostatnim okresie wakacji kontrole porządkowe
w rejonach placówek oświatowych, na terenie naszego miasta. Funkcjonariusze dzielnicowi, w trakcie obchodów podległych sobie rejonów, sprawdzali ciągi piesze i rowerowe, którymi poruszają się dzieci w drodze do i ze szkoły, jak również obręb samych placówek oświatowych.
uwaga skoncentrowana była przede wszystkim na prawidłowym i czytelnym oznakowaniu poziomym i pionowym przejść dla pieszych, szczególnie w rejonach przedszkoli i szkół, sprawnych urządzeniach infrastruktury technicznej, w tym barier ograniczających bezpośrednio wtargnięcie na jezdnię, sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowań i oświetlenia ulicznego.
W zakresie spraw porządkowych, zwracano uwagę na stan nawierzchni chodników, odrosty przy drzewostanie przydrożnym oraz zwisające niekiedy zbyt nisko gałęzie drzew, które w pewnym stopniu, ograniczają widoczność zarówno pieszym jak
i kierowcom. Wszelkiego rodzaju uwagi i stwierdzone nieprawidłowości, na podstawie wykonanej dokumentacji fotograficznej, przekazane zostały do właściwych podmiotów
i zarządców, celem ich poprawienia.

kontrola w obrębie placówki oświatowej

kontrola w obrębie placówki oświatowej


Kolejnym etapem działań prewencyjnych prowadzonych przez strażników
w pierwszym tygodniu września, będą patrole w rejonach szkół. Obecność mundurowych ma przypomnieć kierowcom o konieczności ograniczenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności w rejonach placówek oświatowych. Kontrolą objęte zostaną również parki, tereny rekreacyjne i sklepy monopolowe oraz miejsca, w których w okresie letnim gromadziła się młodzież. Prowadzone działania mają na celu zapobiegać zakłócaniu porządku publicznego, spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych, w tym także sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. Oczywiście nie oznacza to, że działania Straży Miejskiej kończą się tylko na pierwszym tygodniu roku szkolnego, gdyż realizacja przedsięwzięć w zakresie szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w temacie znajomości podstawowych zasad korzystania z dróg, bezpiecznego przechodzenia po pasach, wyposażenia w odblaski, oraz innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, trwać będzie cały rok szkolny w ramach spotkań, warsztatów i pogadanek prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
działania profilaktyczne strażników

działania profilaktyczne strażników