Get Adobe Flash player

Niecodzienne warsztaty profilaktyczne z alko- i narko- goglami

Straż Miejska Ostrowa Wielkopolskiego, wzbogacona o nowe pomoce dydaktyczne, alko – i narko – gogle, rozpoczęła zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. Pierwsze warsztaty, odbyły się w środę 25 kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych.
Zajęcia składały się z dwóch części: w pierwszej -teoretycznej, uczniowie zostali zapoznani z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu i środków odurzających.

warsztaty - część teoretyczna

warsztaty – część teoretyczna


Po prezentacji multimedialnej i filmie profilaktycznym, przyszedł czas na praktykę. Uczniowie, wykonywali proste zadania, tj. przejście po wyznaczonym torze, napełnianie kubka wodą, chwytanie przedmiotów. Na „trzeźwo”, nie było najmniejszych problemów
z ich realizowaniem.
uczniowie wykonują zadania w alko - i narko - goglach

uczniowie wykonują zadania w alko – i narko – goglach


Zupełnie inaczej wyglądało to, po założeniu alko- czy narko – gogli. Formuła warsztatów, pomimo swobodnej atmosfery, nieco zabawowego charakteru, stanowiła ważny przekaz
i pozwoliła prowadzącym na przekazanie istotnych treści.
ćwiczenia praktyczne w alko - goglach

ćwiczenia praktyczne w alko – goglach


Młodzi ludzie, „mieli możliwość na własnej skórze” przekonać się, jak z pozoru banalne czynności, stają się trudne do wykonania, dla osoby będącej pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Zamierzeniem prowadzących, było skłonienie uczniów do refleksji, wyciągania wniosków, a przede wszystkim, dokonywania odpowiedzialnych wyborów.
uczniowie wykonują zadania bez i z alko - i narko - goglami

uczniowie wykonują zadania bez i z alko – i narko – goglami


uczniowie podczas ćwiczeń

uczniowie podczas ćwiczeń


zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne