Get Adobe Flash player

Malowane drewno, sklejka czy płyta wiórowa to też odpad – działania kontrolne Straży Miejskiej.

Zima w pełni a temperatury w ciągu dnia i nocy nadal ujemne. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy naszego miasta intensywnie ogrzewają swoje mieszkania i domy. Duża liczba dymiących kominów oraz bezwietrzne dni powodują, iż nad miastem unosi się uciążliwy smog.
Nie wszyscy mieszkańcy, zdają sobie sprawę jakie szkody dla ludzi
i środowiska niesie za sobą termiczne przekształcanie odpadów w piecach. Pomimo wielu apeli, informacji przekazywanych przez media, strażnicy nadal ujawniają przypadki niezgodnego z prawem spalania niedozwolonych materiałów odpadowych i nie dotyczy to konkretnie plastików, szmat czy opon, bo w tej kwestii świadomość mieszkańców jest duża, ale również innych odpadów, których nie należy wrzucać do pieca. W samym tylko okresie od 27 stycznia, strażnicy miejscy podczas kontroli palenisk, ujawnili w czterech przypadkach używanie do rozpalenia w piecu np.: drewna pokrytego farbą pochodzącego ze starej stolarki okiennej, zrzynek ze sklejki, impregnowanego drewna pokrytego lakierem, czy też odpadów z płyt wiórowych, co miało np. miejsce w dniu 14 lutego na terenie jednej
z posesji.

kontrola paleniska

kontrola paleniska


W przypadku stosowania do rozpałki wilgotnego drewna, wielokrotnie pouczali mieszkańców
o konieczności jego wcześniejszego wysuszenia, zanim trafi do pieca. We wszystkich ujawnionych przypadkach, osoby dopuszczające się wykroczenia z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach, ukarane zostały mandatami karnymi.
Mając na uwadze stopień zanieczyszczenia powietrza nad naszym miastem, negatywne skutki jego oddziaływania i szkodliwości na nasz organizm, Straż Miejska ponownie apeluje do mieszkańców, że tego rodzaju pozbywanie się kłopotliwych odpadów, powoduje że trujemy siebie, swoich najbliższych a zwłaszcza dzieci, narażając się jednocześnie na karę grzywny do 500 zł.