Get Adobe Flash player

„Na straży bezpieczeństwa”

Straż Miejska w ramach swoich ustawowych zadań, realizuje na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, działania z zakresu profilaktyki. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, jest priorytetem naszej działalności, w tym obszarze. Warsztaty i zajęcia edukacyjne, realizowane przez funkcjonariuszy, stanowią jeden z elementów szeroko pojętej profilaktyki. Konkursy, są atrakcyjną formą utrwalenia zdobytej wiedzy.
W dniu 07 grudnia, w ostrowskiej Synagodze, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego, pt. „Na straży bezpieczeństwa”, którego Straż Miejska Ostrowa Wielkopolskiego była organizatorem. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV i V szkół podstawowych. Pierwszy etap, polegał na analizie i selekcji prac w poszczególnych placówkach oświatowych. Następnie, wybrane prace, zostały ocenione przez Komisję Konkursową w składzie:
Przewodniczący: Sekretarz Miasta – Andrzej Baraniak
Członkowie: Komendant Straży Miejskiej – Grzegorz Szyszka, Plastyk Miejski – Michał Trusz,Funkcjonariusz ds. profilaktyki STM – Karolina Cicharska
Na uroczystość wręczenia nagród, przybyli uczniowie zakwalifikowani do II etapu wraz
z opiekunami. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom udziału i drobne upominki, elementy odblaskowe.

dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników konkursu

dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników konkursu

Laureaci natomiast zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi:
za I miejsce – tablet, za II miejsce – łyżworolki, za III miejsce – plecak sportowy.
Gala rozpoczęła się od wystąpienia Komendanta Straży Miejskiej – Grzegorza Szyszki, który w swoim wystąpieniu podkreślał, m.in. znaczenie elementów odblaskowych, istotę prawidłowych zachowań na drodze, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, gdy szybko zapada zmrok.
wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej Grzegorza Szyszki

wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej Grzegorza Szyszki


W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Miasta – Andrzej Baraniak, Plastyk Miejski – Michał Trusz, nadkom. Krzysztof Kula, st. sierż. Patrycja Lichtarowicz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolski, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego – Piotr Olszak.
goście gali

goście gali


Wręczenie nagród laureatom, poprzedziła część artystyczna w wykonaniu uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 4.
część artystyczna w wykonaniu uczennic ze SP nr 4

część artystyczna w wykonaniu uczennic ze SP nr 4


Następnie, odbyła się prezentacja pt.”Odblaski ratują życie”, przygotowana przez mł. insp. Karolinę Cicharską ze Straży Miejskiej. Zgromadzeni, obejrzeli także film profilaktyczny, pt. „Bezpieczna droga do szkoły”.
prezentacja pt. "Odblaski ratują życie"

prezentacja pt. „Odblaski ratują życie”


Plastyk Miejski – Michał Trusz, dokonał podsumowania prac konkursowych, które wpłynęły do II etapu, wskazując na duże trudności komisji z wyłonieniem zwycięzców. Ogółem wpłynęło 45 prac, których autorami byli uczniowie klas IV (26 prac) i klas V (19 prac).Przy ocenie prac, komisja kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy, jej wartości artystyczne. Uczniowie, przygotowując swoje prace, wykazali się dużą pomysłowością, wyobraźnią i zaangażowaniem.
podsumowanie prac konkursowych przez Plastyka Miejskiego Michała Trusza

podsumowanie prac konkursowych przez Plastyka Miejskiego Michała Trusza


Laureatami konkursu pt. „Na straży bezpieczeństwa”, zostali:
W kategorii klas IV:
I miejsce Olga Kazowska
II miejsce Jan Maciejewski
III miejsce Julia Kaczmarek
W kategorii klas V
I miejsce Franciszek Nowicki
II miejsce Aleksandra Lisiak
III miejsce Krzysztof Błaszczyk
laureaci konkursu

laureaci konkursu


wręczanie dyplomów i nagród

wręczanie dyplomów i nagród