Get Adobe Flash player

Bezpieczna +

Straż Miejska Ostrowa Wielkopolskiego, od początku roku szkolnego, kontynuuje działania profilaktyczne w placówkach oświatowych na terenie miasta.
Szkoła Podstawowa Nr 11, która realizuje „Rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opiekiw szkołach- Bezpieczna +”, zaprosiła do współpracy funkcjonariuszy straży miejskiej.
Poza zajęciami, które prowadzone są z uczniami, odbyły się także warsztaty dla rodziców
i nauczycieli.
W trakcie spotkania z rodzicami, funkcjonariusz zapoznał zgromadzonych z programami profilaktycznymi z zakresu bezpieczeństwa, które realizowane są w szkole. Ponadto, przybliżył zebranym, jakie są zadania i specyfika pracy straży miejskiej. Spotkanie było też okazją do kuluarowych rozmów dotyczących zarówno bezpieczeństwa, jak również obowiązujących przepisów.
W ramach realizowanego przez placówkę programu: „Bezpieczna +”, warsztatami profilaktycznymi z zakresu bezpieczeństwa ze strażnikiem miejskim, objęci zostaną wszyscy uczniowie.