Get Adobe Flash player

Profilaktyka Straży Miejskiej w liczbach.

Koniec każdego roku szkolnego, jest czasem podsumowań, sprawozdań z realizacji zadań. Straż Miejska, również dokonuje takich analiz, prowadzi statystyki z działań, które podejmowane są w obszarze profilaktyki.
Głównym terenem działań prewencyjnych, prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,są przedszkola, szkoły i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Realizowane przez funkcjonariuszy programy, mają za zadanie uświadomić dzieci o istniejących zagrożeniach, pochodzących ze świata, zarówno ludzi jak i zwierząt oraz wyposażyć je
w umiejętność radzenia sobie z nimi. Jak wiadomo, wiek przedszkolny, to szczególny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Jest to więc doskonały moment, aby rozpocząć działania profilaktyczne. Od najmłodszych lat, dziecko przyswaja bowiem zasady, normy społeczne, nawyki, wyrabia samoocenę, określa swoje miejsce w grupie rówieśniczej.
Profilaktyka pierwszorzędowa, prowadzona przez Straż Miejską, adresowana jest do grup niskiego ryzyka, i stanowi rodzaj swoistej „szczepionki”, serwowanej zdrowemu organizmowi (dzieciom, młodzieży), aby wzmocnić ich odporność na różne zagrożenia. Jej celem, jest także promocja zdrowego stylu życia i opóźnienie wieku inicjacji,
a przez to wpływanie nie zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych. Jest to działanie ciągłe, proces wspierania w radzeniu sobie z problemami życiowymi, by tym samym, skutecznie zapobiegać problemom emocjonalnym, społecznym, sprzyjającym sięganiu po np. środki odurzające, używki.

Zestawienie działań profilaktycznych Straży Miejskiej, w okresie styczeń-czerwiec 2017r.
Straż Miejska realizowała 12 programów edukacyjno-profilaktycznych.
W 132 zajęciach udział wzięło 4288 dzieci, z czego:
-1598 przedszkolaków,
-2534 uczniów szkół podstawowych,
-119 gimnazjalistów,
-37 wychowanków placówki opiekuńczej Sióstr Elżbietanek