Get Adobe Flash player

Bezpieczna droga do szkoły

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, strażnicy miejscy w ramach działań prewencyjnych przeprowadzili w ostatnim okresie wakacji kontrole porządkowe
w rejonach placówek oświatowych. Dzielnicowi w trakcie obchodów swoich dzielnic sprawdzali główne ciągi piesze, którymi poruszają się dzieci w drodze do i ze szkoły jak również obręb samych placówek oświatowych.
Ich uwaga skoncentrowana była przede wszystkim na wyraźnym oznakowaniu poziomym i pionowym przejść dla pieszych szczególnie tych uczęszczanych przez dzieci
i młodzież szkolną, sprawnych urządzeniach infrastruktury technicznej np.: sygnalizacji świetlnej czy barierek ograniczających wtargnięcie bezpośrednio na jezdnię, oświetlenia ulicznego czy spraw typowo porządkowych.

patrole przy szkole

patrole przy szkole


Kolejnym etapem działań prewencyjnych prowadzonych w pierwszym tygodniu września będą patrole strażników w rejonach szkół. Obecność mundurowych ma przypomnieć kierowcom o konieczności ograniczenia prędkości jazdy w okolicy placówek edukacyjnych
i zachowania szczególnej ostrożności przy przejściach dla pieszych natomiast samym rodzicom prowadzącym swoje dzieci zwłaszcza pierwszoklasistów, aby zwracali im uwagę na zagrożenia, jakie pojawiają się na drodze do szkoły, ucząc je zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Nie oznacza to, że działania Straży Miejskiej kończą się tylko na pierwszym tygodniu roku szkolnego, gdyż realizacja przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży, znajomości podstawowych zasad korzystania z dróg, bezpiecznego przechodzenia po pasach, wyposażenia w odblaski, trwać będzie cały rok.
znak

znak