Get Adobe Flash player

Aktywność Straży Miejskiej w „dniu wagarowicza”

Po kilku zimowych miesiącach, w najbliższy wtorek nadejdzie długo wyczekiwana wiosna. Coraz dłuższe dni, rosnące temperatury, będą zachęcać mieszkańców naszego miasta do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dla młodzieży szkolnej, wiosna,
a w szczególności- jej pierwszy dzień, zwiastuje nadejście tradycyjnego już „dnia wagarowicza”.

21.03. będzie dniem wzmożonych działań służb mundurowych, w tym również Straży Miejskiej. Dlatego też, zadaniem patroli będzie czuwanie nad bezpieczeństwem młodzieży przebywającej poza szkołą. Aktywność funkcjonariuszy, skoncentruje się przede wszystkim, na tych młodych ludziach, którzy zamiast na zajęcia lekcyjne, wybiorą się na wagary.
Działania prewencyjne będą prowadzone głównie w okolicach parków, skwerów a także
w obrębie punktów sprzedaży alkoholu. Doświadczenie lat minionych pokazuje, że młodzież chętnie „celebruje” to „święto”, sięgając właśnie po alkohol i inne używki. Pod ich wpływem, często dochodzi do zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócania spokoju i porządku publicznego.
Straż Miejska w Ostrowie Wielkopolskim, apeluje do wszystkich młodych ludzi o rozwagę
i unikanie zachowań potencjalnie ryzykownych!