Get Adobe Flash player

Dzień Wagarowicza

W piątek 21 marca będziemy obchodzić pierwszy dzień wiosny, który dla wielu uczniów oznacza tylko jedno: Dzień Wagarowicza. Jest to dzień sprzeciwu wobec szkoły, edukacji. W tym dniu wielu uczniów decyduje się na ucieczkę z lekcji, pomimo atrakcyjnych zajęć organizowanych przez szkoły. Podopieczni, by uświetnić ten dzień często usiłują zakupić alkohol, papierosy bądź inne używki, po czym gromadzą się w parkach oraz skwerach.

Straż Miejska w Ostrowie Wielkopolskim w dniach poprzedzających oficjalne nadejście wiosny zadba o to, aby nie działo się nic w mieście, co zakłóciłoby życie mieszkańców. Do podstawowych zadań strażników oprócz działań prewencyjnych należy ujawnianie osób uchylających się od obowiązku szkolnego, czyli przebywających na wagarach, wykrywanie wszelkiego rodzaju patologii i demoralizacji. Jak w ubiegłych latach, w tym roku również będą prowadzone wzmożone kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży z uwagą na osoby palące papierosy lub popełniające czyny zabronione, kontrole punktów sprzedaży alkoholu oraz ich obrębów ze szczególną uwagą na młodzież spożywającą alkohol. Więcej patroli strażników pojawi się także w rejonie ośrodka rekreacyjnego Piaski – Szczygliczka i placów zabaw na terenie miasta.

Zwracamy się również z apelem do rodziców, aby uświadomili swoje pociechy o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem środków odurzających. Wszystkich młode osoby prosimy o rozwagę i unikanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

IMG_0006